Kreativ logik och nytänkande matematik

<blockquote><h3>Geometriskt pussel</h3>Geometriskt pussel utmanar din spatiala förmåga och logiska tänkande när du ska försöka klara att skapa en triangel, rektangel eller kvadrat i stigande svårighet. Lämplig för alla åldrar och begåvningar.</blockquote> <blockquote><h3>Kryptolabbet</h3>Med kryptolabbet kan eleverna på ett kul och involverande sätt jobba med kryptering enskilt eller i grupp. </blockquote> <blockquote><h3>Geometrisk Matta</h3>Geometrisk matta utmanar spatiala förmågan och logiska tänkandet, när man ska skapa en triangel, rektangel eller kvadrat i stigande svårighet. Även lämplig för gruppövningar samt barn i lägre åldrar ända ned till förskolan.</blockquote> <blockquote><h3>Logiska mönster</h3>Använd ditt resonerande och logiska tänkande för att skapa något av de olika mönstren som finns i uppgifterna med stigande svårighetsgrad.</blockquote> <blockquote><h3>Spel från Thinkfun</h3>Som ett komplement till våra egenutvecklade produkter distribuerar vi spel från Thinkfun till skolorna i Sverige. Samtliga spel har ett matematiskt eller logiskt inslag. </blockquote> <blockquote><h3>Skol IQ</h3>Vi skapar nytänkande och kreativa läromedel inom matematik, som vidgar begreppet matematik samtidigt som de har koppling till läroplanen. Våra läromedel har stigande svårighetsgrad så att de passa de flesta åldrar och begåvningar.</blockquote>
  • “Skol IQ's produkter engagerar eleverna till att utmanas i flera steg, i djup och bredd genom hela grundskolan och det finns en koppling till flera matematiska områden, t ex geometri, logiskt tänkande, arbetsminne och spatial förmåga.” - Cecilia Eriksson, speciallärare och vinnare av Ingvar Lindqvist-priset inom matematik