Beställ Skol IQ

Logistikteamet i Örebro (en del av Läromedia Bokhandel) hanterar vår försäljning och distribution av Skol IQ. Det går bra att beställa som skola, företag eller privatperson. Klicka för att beställa direkt!

För avtalskunder med Läromedia Bokhandel görs beställningarna direkt till Läromedia på nedanstående länk. Klicka för att beställa via läromedia!